środa, 3 kwietnia 2013

wtorek, 2 kwietnia 2013

Odpady biodegradowalne.


SEGREGUJMY ODPADY BIODEGRADOWALNE ZAKŁADAJĄC PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIKI !

Jest to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych pochodzenia organicznego. Składa się ona z procesów:
a) mineralizacji:
b) humifikacji czyli rozkładów związków organicznych do humusu glebowego;

 Odpady biodegradowalne to:
  • pozostałości po warzywach i owocach 
  • inne resztki żywności(np. skorupki jaj)
  • pozostałości po parzeniu kawy i herbaty (zużyte filtry do kawy, torebki po herbacie) 
  • odpady z ogrodu - świeże i suche liście
  • skoszona świeża trawa i siano, słoma, chwasty, resztki roślin z grządek
  • obornik, drobne gałązki

Lasy, a gospodarka odpadami - dzikie wysypiska.


Lasy to nie miejsca zbiórki śmieci. Powinny nam służyć jako miejsce odpoczynku, spokoju, relaksu.

Jest to przecież wieczne źródło tlenu !

Nowa gospodarka odpadami w Gminie Opatów.


Coraz mniej czasu dzieli nas od wejścia w życie nowych regulacji prawnych dotyczących obowiązków gminy i mieszkańców w zakresie gromadzenia, odwozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. System ten zacznie obowiązywać od 01.07.2013 roku:

a) właściciele nieruchomości nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie
    odpadów;
b) mieszkańcy będą zobowiązani ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami;
c) konieczne będzie prowadzenie selektywnej zbiórki "u źródła" czyli segregacji odpadów;
d) mieszkańcy prowadzący selektywną zbiórkę będą ponosić mniejsze opłaty, natomiast
    mieszkańcy mieszający odpady zapłacą więcej;
e) powszechne punkty selektywnego zbierania odpadów, tdo których wszyscy mieszkańcy
   będą oddawać zebrane odpady.

Zużyte baterie.


Baterie to odpad niebezpieczny szkoły i instytucje (sklepy, urzędy) współpracują z Organizacją Odzysku SA. Reba w Warszawie. Zużyte baterie, stare akumulatory wkładamy do specjalnych firmowych pudełek z "logo" Firmy Reba. Za zebranie kilograma baterii uzyskujemy punkty, które można zamienić na nagrody z katalogu.

Zużyte baterie zbieramy - wspólnie o środowisko dbamy!

Zbiórka nakrętek.


Zbieramy plastikowe nakrętki po napojach i sokach, z pojemników po chemii gospodarczej, z butelek po kosmetykach, płynach do kąpieli itp. Biorą w tej akcji udział wszystkie szkoły na terenie gminy, a także instytucje pozaszkolne. Zebrane nakrętki przeznaczamy do Fundacji "Podaj dalej" w Częstochowie. W ten sposób chcemy pomóc naszej koleżance z gimnazjum - chcemy opłacić dla niej turnus rehabilitacyjny.
  

Pamiętajcie razem możemy więcej!
Każda nakrętka jest ważna i pomaga!


Zebraliśmy już 89 kg. Akcja trwa do końca roku szkolnego.

Skup i zbiórka złomu.


W naszej gminie jest prowadzona przez punkt skupu działający w Opatowie przy ul. Kuźniczka 18. Można tu dostarczyć:

¨       złom stalowy w cenie od 0,6 do 0,8/kg
¨       puszki aluminiowe od 3zł/kg
¨       złom aluminiowy 4 zł/kg
¨       złom miedzianowy 19 zł/kg
¨       mosiądz 11,50/kg

Punkt jest czynny w sobotę od 8.00 do 14.00. 
W pozostałe dni oprócz niedzieli od 8.00 do 16.00.